ROSYJSKIE RUBLE

Okazuje się, że wcześniej od niemieckiej partii NSDAP, Swastykę używali Rosjanie. Swastyka wprowadzona została najprawdopodobniej przez Rząd Tymczasowy jako ornament banknotów - rubli. Znaleźć ją można również w książeczkach wojskowych armii rewolucyjnej w Rosji a także na pagonach żołnierzy walczących z bolszewikami, tzw. Białych. Warto tu wspomnieć także o Bractwie św. Jana z Tobolska, organizacji rosyjskiej na Syberii, powołanej podczas wojny domowej w Rosji. Jej celem było ocalenie rodziny monarszej Romanowów. Tajemnym znakiem Bractwa św. Jana z Tobolska była lewoskrętna swastyka. Taki też znak znaleziono m.in. na ścianie w domu Ipatjewa

W lutym AD 1931 w Prusach Wschodnich odbył się strajk solidarnościowy zorganizowany wspólnie przez socjalistów: leninowskich i hitlerowskich, logo tego strajku była kompozycja: młota, sierpa i swastyki.

Ruble z 1917 i 1918 roku jako centralny ornament mają Swastykę. Wystarczy uważniej się przyjrzeć.

Książeczka wojskowa armii rewolucyjnej bolszewików.


Pagony żołnierzy tzw. Białych.


Wstecz