MIASTECZKO SWASTIKA

W Ontario w Kanadzie istnieje miasto Swastika, założone w 1911 roku. Pod wielkim naciskiem władz zmieniono nazwę na Winston, aby uhonorować Churchila. Ludzie jednak nie dali się i odzyskali swoją nazwę. Pierwsza wspólnota osiedlowa powstała tu w 1908 roku, w miejscu pracy górników. Jako, że powstało tu kilka firm, głównie wydobywczych i budowlanych, które używały m. in. swastyki w swoich logach, miasto zaczęto nazywać Swastyka. Poraz pierwszy nazwę tą użyto w 1907 roku w sprawozdaniu rocznym odnośnie, mi. in. zbiorników wodnych.


Prawdopodobnie, nazwa miasta powstała w związku z rodziną Mitford, która była właścicielem kopalni Swastyka, największej firmy w osadzie, i miasto było z nią silnie kojarzone. Mieszkańcy opowiadają historię, że gdy Departament Dróg Ontario chciał im zmienić nazwę na Winston, na cześć Churchilla, w nocy powyginali nowe tablice z nową nazwą miasta i umieścili swoje z nazwą Swastika.Wstecz