ARARAT - NAJSTARSZE SWASTYKI

Ormianie to starożytny aryjski naród, szczycący się 3000-letnią historią. Przywędrowali oni na teren Armenii już w czasach historycznych, z północy, przez Kaukaz albo przez Bałkany i Anatolię, po czym zasiedlili południowy Kaukaz i całą wschodnią połowę Azji Mniejszej.

Między XI a VII w. p.n.e. na terenach współczesnej Armenii istniało potężne królestwo Urartu, które zostało rozbite przez Scytów. W roku 782 pne. wzniesione zostało miasto Erywań. W VI w. pne. Armenię zajęli Persowie, a w 331 pne. Aleksander Wielki. Armenia pozostawała pod władzą państw diadochów aż do 190 pne. W I w. pne. za panowania króla Tigranesa II z dynastii Artaksydów Armenia stała się najpotężniejszym państwem Azji Mniejszej, sięgającym od Morza Kaspijskiego do Śródziemnego i od Mezopotamii po Kaukaz. Po śmierci Tigranesa III Armenia utraciła mocarstwowy status, odgrywała jednak istotną rolę w rywalizacji między Rzymem a Partami.


(1) Swastyki na kawałkach glinianych naczyń, odnalezionych w okolicach Ararat. (2) Naczynie Ormiańskie z Muzeum Historii w Erywaniu.

Świętą Górą Ormian jest Ararat, wspomniany m.in. w Biblii. Góra ta poraz pierwszy odnotowana została ok. 8 tysięcy lat temu w Sumeryjskim eposie o Gilgameszu. Nazwana została "ziemią gdzie żyją Bogowie". Sama nazwa Ararat składa się z trzech starożytnych ormiańskich słów: AR-AR-AT. Słowa AR używano pierwotnie w znaczeniu „życie” lub „słońce”. Zbitka AR-AR oznacza „panteon”, natomiast sylaba AT, zdaniem językoznawców, oznaczała „część”, „cząstkę”. Tak więc, Ararat oznacza „cząstkę Bogów” – górę, dotkniętą boskim palcem. Sama nazwa kraju Armenia, składa się właśnie ze słowa AR (Słońce, słoneczny) oraz MEN (w znaczeniu ludzie). Armenia oznacza więc w przybliżeniu kraj ludzi czczących Słońce.

Najstarsze symbole, dotyczące wierzeń Ormian, związane były ściśle z tematyką solarną. To właśnie tu na Górze Ararat odnaleziono jak na razie najstarsze znaki krzyży, pochodzące z okresu ok 15 tysięcy lat pne. oraz swastyki datowane na 10 tysięcy lat pne. (Niektóre źródła podają datowanie na 7 tysięcy lat pne). Niektórzy optymiści twierdzą, że krzyże i swastyki z Ararat są równe wiekiem i pochodzą z okresu 20 - 15 tysięcy lat pne. Odkryto poza tym rzeźby i rysunki naskalne z około 8500 roku pne., ukazujące księżyc, słońce, konstelacje gwiazd oraz komety. Do 5 tysiąclecia pne. ludy zamieszkujące Wyżynę Armeńską rozwinęły zaawansowany kult słońca oparty na zaawansowanej wiedzy astronomicznej. Między innymi, znano liczący 365 dni kalendarz słoneczny. Posiadano także skomplikowany horoskop astralny.


Rysunek pochodzi z Swastyki.pl

Powyższy rysunek jest odwzorowaniem najstarszych wybrażeń swastyki z Doliny Ararat w Armenii. Rysunki są datowane na ok. 10 tysięcy lat pne. Opis za Swastyki.pl: Ryt naskalny przedstawia dwie prawoskrętne swastyki, łowców, zwierzęta i spiralę, symbolizującą prawdopodobnie węża. Materiał zdjęciowy znajduje się w Archiwum MVG w Lucernie. Są to prawdopodobnie najstarsze przedstawienia swastyki na całym świecie. O to miano rywalizują ze zdobionymi kościami mamuta z Kultury Mezinskiej


Rysunek naskalny przedstawiający prawoskrętną swastykę, grupę łowców i zwierzęta. Lokalizacja: rejon gór Gegham (Armenia) Datowanie: 5-4 tys. lat pne.
Źródło: Martirossian, H. A., The Rock Carvings of the Gegham Mountain Range, Erewan, 1975, tablica 67, ryc. 2; publikacja dostępna w Internecie: http://www.iatp.am/resource/artcult/rockart/geghama/
Rysunek i opis pochodzi z Swastyki.pl


Kolejne przykłady rysunków naskalnych z Armenii z rejonu gór Gegham. Datowane są na okresy 5000 - 2000 lat pne. Rysunki pochodzą z Swastyki.pl

Również w tym okresie wzniesiono w Armenii, zwykle niedaleko źródeł rzek, szereg kamieni „Vishap”, czyli ogromnych głazów w formie ryb, małży, kałamarnic i innych wodnych stworzeń. Kilka wieków po wzniesieniu, głazy Vishap w większości pokryto wyrytymi wizerunkami węży, krzyżami, swastykami i głowami potworów. Dlatego też nazywano je "Kamieniami Smoka". Przypuszcza się, że miało to związek z oddawaniem czci Astghik, bogini wody. Wielu astronomówuważa, że te ogromne kamienie są częścią jednego z najstarszych obserwatorium astronomicznych, a nawet świątyni.

Ok. roku 3000 p.n.e. praomianie posiadali własny panteon Bogów oraz specyficzną „ikonografię” religijną. W wierzeniach Ormian wciąż dużą rolę odgrywał kult słońca i tak zwany Dysk Słoneczny, jednak w czasach Urartu na ich religię duży wpływ wywarły kulty Mezopotamii i Egiptu, związane z bóstwami pół-zwierzętami, pół-ludźmi.


(1) Wieża z X wieku na terenie Armenii. (2) Prostokątne swastyki na idolu. X-IX wiek pne, wysokość 80 cm. Znaleziono w dzielnicy Noyemberian (Armenia). http://ru.wikipedia.org

Zobacz inne artykuły.

Wstecz