ARKAIM - Aryjskie Miasto Swastyki

Rosja to ogromny kraj, kryjący wiele tajemnic oraz dziwnych zjawisk. Jednym ze stosunkowo mało znanych jest Arkaim - Aryjskie miasto swastyki. Licząca ponad 4000 lat osada jest najbardziej tajemniczym znaleziskiem, pozostałym po kulturze ludów aryjskich. Odnalezione fragmenty dowodzą, że nauka i technologia były wówczas na znacznie wyższym poziomie, niż dotychczas przypuszczano.

Położone na Uralu w pobliżu miasta Czelabińsk, starożytne miasto Arkaim odkryto w 1987 roku, przy okazji realizacji budowy zbiornika wodnego do nawadniania tych terenów. Eksperci zajmujący się pracami hydromelioracyjnymi byli zszokowani. Na miejsce natychmiast wezwano archeologów i już po kilku dniach prac wykopaliskowych spod ziemi wydobyto ruiny miasta starszego, niż Troja czy Rzym a dorównującego wiekiem Babilonowi.

Rosyjskie władze bez mrugnięcia okiem zatrzymały budowę zbiornika retencyjnego o wartości setek milionów rubli i zezwoliły na intensywne badania archeologiczne. Tak relacjonuje wydarzenie szef projektu badawczego oraz odkrywca tajemniczego miasta Gennadij Zdanowicz, który z zachwytem rekonstruuje prawdopodobne centrum jednej z najstarszych aryjskich cywilizacji. Ruiny starożytnego miasta odwiedził nawet prezydent Putin. Zrodziło się pytanie, kto zbudował Arkaim oraz w jakim celu?

Arkaim datowany jest na ok. 4000 lat (powstał ok. 2100 - 1800 lat pne.) i jest współczesny kulturze egipskiej i babilońskiej. W wyniku badań okazało się, że tajemniczy mieszkańcy to Aryjczycy, dla których te rejony są prawdopodobną kolebką. Nie to jest jednak najciekawsze. Okazało się, że budowniczy Arkaim w 2100 - 1800 lat pne budowali domy odporne na pogodę i burzę ale również na ogień. Ściany były impregnowane ognioodporną substancją. Budynki były bardzo nowoczesne jak na ten okres. Zawierały miejsca do przechowywania żywności, połączone z systemami wentylacji, miejsca dla wody pitnej, piwnice, miejsca do gotowania oraz naczynia a nawet kanalizacja. Dowodzi to niesamowitym umiejętnościom ówczesnej cywilizacji.

Naokoło Arkaim i dwóch innych osiedli znaleziono piece do wytopu metali i ślady eksploatacji miedzi. Oprócz miedzi, znano także tu brąz, złoto. Znaleziono też pierwszy cynk. W każdym domu była studnia głębokości kilku metrów i ślady obróbki metali. Znaleziono wędzidła końskie takie same jakich używano w Mykenach i nad Dunajem w epoce brązu. Było tam sporo kości krów, owiec, kóz ale nie znaleziono dowodów na zboża tylko na rośliny strączkowe. Przekopano 5 cmentarzy. W grobach były głównie dzieci. Połowa dorosłych to pochówek ciałopalny. Do grobu wkładano broń, ceramikę i ozdoby. Ciała palono razem z bronią. W innych grobach w ofierze składano konie i owce. Do ośmiu w jednym grobie. W niektórych grobach znaleziono też najstarsze rydwany świata. Arkaim oraz mniejsze osady w okolicach rzeki Sintashta zamieszkiwane były zaledwie przez około 200 lat.

Tak naprawdę do końca nie wiadomo, jaką funkcję pełniło Arkaim. Jest to osada, obserwatorium astronomiczne oraz jedna wielka świątynia. Architektura wiąże się z dwoma ogromnymi koncentrycznymi kręgami, które stanowią mury. Po środku znajduje się kwadratowe centrum, które sądząc po paleniskach, służyło do czynienia obrzędów. Arkaim miało cztery wejścia, z których drogi tworzyły kształt swastyki. Symbolikę swastyki odnaleziono również na odkrytych częściach naczyń w okół Arkaim.

Arkaim z zewnątrz był piękny: miasto na planie idealnego koła, z wyodrębnionymi basztami przy wejściach, płonącymi ogniami i pięknie ukształtowaną "fasadą". Lecz z pewnością stanowił on jakiś sakralny wzór, niosący głęboki sens. Wszak wszystko w Arkaimie przeniknięte jest sensem. Zdjęcia z powietrza potwierdzają istnienie dwóch koncentrycznych kręgów. Średnica zewnętrznego wynosi 170 metrów, średnica wewnętrznego, wyraźnie podwyższonego, wynosi 85 metrów. Wewnątrz znajdowało się 60 domów mieszkalnych. Koncentryczne okręgi symbolizują Wrzechświat, kwadratowe centrum uosabia ziemię a swastyka to prastary symbol religijny ludów aryjskich.

Do końca jednak nie wiadomo, czy Arkaim powstało w celach obronnych, o czym świadczyć mogą mury o wysokości nawet 7 metrów, naukowo - edukacyjnych, na co wskazuje architektura osady oraz zaawansowana technologia budownicza, czy może cel był religijny, na co wskazuje kwadratowe centrum rytualne. Prawdopodobnie była to swoista akademia aryjska, tak niezwykła dla ówczesnych ludów, że powstały teorie, jakoby koncentryczne kręgi miały być miejscem... lądowania istot pozaziemskich. Arkaim jest o wiele starsze i czterokrotnie większe niż słynne Stonehenge. Arkaim naprawdę duże wrażenie robi oglądane z nieba.

Znany rosyjski astroarcheolog K. Bystruszkin prowadził badania nad Arkaimem w aspekcie obserwatorium astronomicznego i doszedł do następujących wniosków:
Arkaim to budowla, która nie jest po prostu skomplikowana, jest wręcz nadzwyczaj złożona. W trakcie studiowania planu praktycznie od razu określono jego podobieństwo do znanych budowli Stonehenge w Anglii. Np średnia wewnętrznego kręgu Arkaimu stanowi wszędzie równe 85m, w rzeczywistości jest to pierścień o dwóch promieniach: 40 i 43,2m (spróbujcie wykreślić!) Natomiast promień pierścienia "księżyc Obri" w Stonehenge wynosi 43,2m. I Stonehenge i Arkaim usytuowane są na tej samej szerokości geograficznej. Oba w centrum doliny w kształcie misy, a między nimi odległość prawie 4000km.
Więcej na ten temat:

Historycy.org
Arkaim - Wikipedia [EN]
Satelite Discoveries [EN]
arkaim.com.ru
bochemia.pl - Arkaim Aryjskie Miasto Swastyki.
oraz Panorama 21. Wiek (1) Lato 2011

Zobacz inne artykuły.

Wstecz